Domeny na sprzedaż


Dla laików, którym nie udało się do tej pory opanować fachowej terminologii dotyczącej Cyberprzestrzeni, swobodne poruszanie się w tejże przestrzeni jest utrudnione, zatem wszyscy Ci, którzy zamierzają komunikować się przy pomocy wirtualnego świata powinni zapoznać się najpierw ze zwrotami w tym świecie obowiązującymi.W mediach dosyć często możemy natknąć się chociażby na określenie domena. Wyraz jest nam na tyle znajomy, że przechowujemy go w naszej pamięci, mogąc odtworzyć bez problemu w każdej chwili, ale już z wyjaśnienim jego znaczenia możemy mieć poważny kłopot.

Czym zatem jest domena? Otóż najprościej rzecz ujmując jest to część adresu e-mail zazwyczaj po znaczku @ oraz część adresu www zazwyczaj po prefiksie www. Każda z domen może zawierać litery i cyfry, przy czym nie odróżnia się wielkich i małych liter. Domena może posiadać poddomenę, a ta kolejną poddomenę itd., funkcją domen jest nawigacja w Internecie.

Z domeną nierozerwalnie wiąże się także pojęcie DNS-Domain Name System czyli system nazw domenowych. DNS to właśnie system tworzony przez serwery i protokół komunikacyjny, dzięki któremu możliwa jest zmiana adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy znane dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Przy pomocy DNS nazwa mnemoniczna może zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP. Adresy DNS składają się z domen, które są oddzielone kropkami. DNS zapewnia rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP, a także odnajduje adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom.

Jeżeli zatem zdecydujemy się na zaistnienie w Internecie, powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad wyborem nazwy domeny. Nazwa nie powinna być przypadkowa, sugerowane są adresy, które będą kojarzyły się z właściecielem domeny, typem działalności jaką ta osoba prowadzi lub nazwą jej frmy. Należy również zwrócić uwagę na zasadę pierwszeństwa, gdyż im później domena jest rejestrowana, tym trudniej wybrać odpowiednią nazwę, co ma związek z niepowtarzalnością adresów domen. Oznacza to, że jeżeli ktoś wcześniej zarejestrował domenę pod określonym adresem, ten adres nie może już zostać wykorzystany przez kolejną osobę.

Ponieważ Internet zdominował już znaczną część naszego życia, a z czasem jego zakres z pewnością się powiększy, warto przemyśleć swój udział w wirtualnym świecie, a pierwszym tego typu posunięciem jest zakup własnej domeny internetowej, których bogaty wybór można znaleźć w naszym serwisie.